CBCT

Cone Beam Computed Tomography

Náš přístroj GENDEX CB 500 patří k nejlepším ve své kategorii. Mimo 3D zobrazení můžeme zhotovovat i klasické panoramatické snímky, to vše při minimální zátěži pacienta.

CBCT

CBCT zobrazovací rentgenologické vyšetření zachycuje zvolený objem tkání ve všech rovinách a umožňuje tak získat prostorový přehled a podrobné diagnostické informace.

Tento trojrozměrný obraz je možno prohlížet v řezech různých tlouštěk pod prakticky libovolnými úhly, nebo v podobě poloprůhledných 3D vizualizací.

Implantologie

CBCT vyšetření poskytuje přesnou informaci o množství a kvalitě kosti, průběhu mandibulárního kanálu, tvaru spodiny čelistní dutiny a dalších rizikových anatomických struktur. Vyšetření také umožňuje přesné měření nabídky a kvality kosti. Díky tomu může stomatolog zvolit ideální velikost dentálního implantátu a směr jeho zavedení tak, aby se bezpečně vyhnul všem rizikovým strukturám. Má-li lékař více informací, samotný výkon je rychlejší, jednodušší a bezpečnější.

Endodoncie

CBCT snímek umožňuje detailní zobrazení průběhu jednotlivých kořenových kanálků, anatomie, ale i patologie okolí kořenů. CBCT vyšetřením před endodontickým ošetřením je možné objektivně zvýšit úspěšnost tohoto, mnohdy velmi náročného, ošetření. Hlavní výhodou CBCT vyšetření je přesná diagnostika anatomických a patologických odchylek kořenů a jejich okolí.

Extrakce zubů moudrosti

Neprořezané nebo částečně prořezané zuby bývají mnohdy uloženy v blízkosti rizikových anatomických struktur jako je mandibulární kanál, čelistní dutina nebo sousední zub. CBCT umožní snazší naplánování a bezpečnější orientaci operatéra při výkonu. Tím se výrazně snižuje riziko komplikací.

Parodontologie

CBCT vyšetření poskytuje prostorový obraz stavu alveolární kosti, zobrazuje míru resorbce kosti u jednotlivých zubů. Tím se stává cenným pomocníkem při diagnostice, plánování a vedení parodontologické léčby.

 

Ortodoncie

Přesná prostorová informace o vzájemném postavení jednotlivých zubů a o stavu alveolární kosti je nezbytná zejména při rozhodování o terapii retinovných zubů. CBCT vyšetření také podá přesný obraz obličejového skeletu a vzájemných vztahů čelistí. To vše usnadňuje diagnostiku a zefektivňuje ortodontickou léčbu.

Čelistní kloub

CBCT vyšetření temporomandibulárního kloubu zobrazí morfologické změny a pomáhá při diagnostice poruch a jejich následné léčbě.

CBCT má velice široký rozsah využití ve většině oblastí moderní stomatologie.

Poptat volný termín

Pokud potřebujete urgentní péči, volejte +420 603 579 191

4 + 3 =

Kudy k nám

Jsme jen malý kousek od centra Liberce

Hodnocení

Recenze na lekari-online.cz

Zobrazit profil MUDr. Richard Benko