Náš tým

Klient RB dent s.r.o. je ošetřován celým týmem. Je pacientem RB dent s.r.o., ne jednotlivých lékařů. Jen tak je možné zajistit soustavnou kvalitní odbornou péči a nastavit provozní aspekty tak, aby bylo možné zajistit včasné termíny pro případnou akutní léčbu. Jednotlivé výkony jsou prováděny ošetřujícím týmem dle specializace jednotlivých lékařů. Léčebné plány jsou konzultovány na společných poradách a soustavně kontrolovány vedoucím lékařem pracoviště MUDr. Richardem Benkem.

Kdo jsme

MUDr. Richard Benko

MUDr. Richard Benko

Vedoucí lékař

Po promoci na lékaské fakultUK v Hradci Králové pracoval na stomatochirurgickém oddlení Krajské nemocnice Liberec, dále potom v soukromé praxi. Od roku 1996 provozuje praxi vlastní. Je lenem eské stomatochirurgické spolenosti a mezinárodní organizace ITI (International team for implantology). V eské stomatologické komoe zastával funkci pedsedy OSK Liberec, nyní je lenem pedstavenstva eské Stomatologické Komory. Pravidelnse úastní pednáek a stáí v eské republice i v zahranií, kde si neustále roziuje své praktické i teoretické znalosti, v oblasti stomatochirurgie a implantologie.

Mgr. Renata Benková

Mgr. Renata Benková

Manažer praxe

Spoluzakladatelka RB dent s.r.o., má na starosti chod stomatologického centra.

MDDr. Bernadett Hanuš Benková

MDDr. Bernadett Hanuš Benková

Lékař

Doktorka Hanuš Benková vystudovala stomatologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v létě 2018 nastoupila do Centra RB dent na pozici lékaře v ordinaci 3. V Centru ale již trávila mnoho času během studií na praxích a také asistencemi při chirurgických zákrocích. Nyní si rozšiřuje znalosti na četných přednáškách, které monitorují novinky v oboru. V poslední době se zaměřuje na protetické práce nesené implantáty

MDDr. Magdaléna Drahošová

MDDr. Magdaléna Drahošová

Lékař

Doktorka Drahošová vystudovala stomatologii na Lékařské fakultě UK v Plzni. Zde také absolvovala praktické stáže v ordinaci MUDr. Šolcové a na oddělení ÚČOCH FN Plzeň.
V RB dentu je jejím působištěm ordinace 2, kde se věnuje našim klientům a v případě potřeby i delegovaným pacientům, kteří přicházejí na ošetření v celkové anestezii.

MUDr. Pavla Hájková

MUDr. Pavla Hájková

Lékař | Anesteziolog

Vzdlání: FVL UK Praha (1986), atestace v oboru ARO (1988). 25 let praxe na ARO v nemocnici Jablonec nad Nisou, souběžně samostatně pracující anesteziolog v NZZ. Lékař neodkladné péče na pozemní a letecké záchranné službě Liberec a zdravotnický náměstek ZZS LK v Liberci. Licence k výkonu soukromé lékařské praxe v oboru anesteziologie a resuscitace.

Anna Řepková, Dis

Anna Řepková, Dis

Dentální hygienistka

Po ukončení gymnázia v Liberci vystudovala obor dentální hygienistka na Vyšší odborné škole v Ústí nad Labem. V průběhu studia absolvovala odbornou praxi u MUDr. Benka, který byl garantem její diplomové práce na téma Implantace a následná péče o implantáty. Pod vedením Nikol Teplíkové DiS., absolvovala též praxe v našem centru. Členkou týmu je již od roku 2016.

BcA. Karina Šimáňková DiS.

BcA. Karina Šimáňková DiS.

Dentální hygienistka

Paní Šimáňková je absolventkou Vysoké školy JAP v Ústí nad Labem, Fakulty užitého umění. K dentální hygieně se dostala až později. Vystudovala VOŠ zdravotnickou pro dentální hygienistky v Praze. Poté pracovala v několika ordinacích v Liberci i mimo (např. ordinace MUDr. Kadlase, MDDr. Makovcové, Stomatologie Ujec). Od prosince 2023 se stala posilou týmu RB dent.

Lucie Kerlehová

Lucie Kerlehová

Instrumentářka

Absolventka SZŠ v Liberci pracovala v RB dentu jako asistentka MUDr. Benka již před mateřskou dovolenou. Nyní se do našeho týmu vrátila a nastoupila jako asistentka MDDr. Hanuš Benkové.

Jana Záhonová

Jana Záhonová

Instrumentářka, recepční

Paní Záhonová vystudovala VZŠ v Liberci, dále několik let pracovala na kardiologickém oddělení KNL. Nyní posílila tým RB dentu, kde se věnuje klientům po telefonu a také asistuje MDDr. Hanuš Benkové a MUDr. Benkovi jako další instrumentářka při implantacích.

Georgina Tsiple

Georgina Tsiple

Instrumentářka

Slečna Tsiple vystudovala gymnázium v Liberci. Jejím snem je studium stomatologie na lékařské fakultě. V tomto oboru si zatím vystudovala rekvalifikační kurz na zubní instrumentářku. Do RB dentu docházela pravidelně na praxe a nyní pracuje jako asistentka v ordinaci MUDr. Benka.

Iveta Houfková

Iveta Houfková

Instrumentářka

Paní Houfková je absolventkou Gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou. V roce 1998 - 1999 absolvovala akreditovaný kurz, obor Zubní instrumentářka v Ostravě a od té doby pracuje v zubních ordinacích (nejdéle na ortodoncii v ordinaci MUDr. Chadima). Od ledna 2024 je novou posilou v RB dentu. Pracuje v ordinaci 2 s MDDr. Drahošovou.

Nikol Halenčáková (Teplíková), DiS

Nikol Halenčáková (Teplíková), DiS

Dentální hygienistka (nyní na mateřské dovolené)

Po ukončení Střední odborné zdravotní školy v Liberci vystudovala obor dentální hygienistka na Vyšší odborné škole v Ústí nad Labem. V průběhu studia absolvovala odbornou praxi u MUDr. Benka, MUDr. Borovcové a MUDr. Štercla. Po ukončení studií rozšířila řady týmu RB dent jako dentální hygienistka.

Eva Pížová, DiS.

Eva Pížová, DiS.

Instrumentářka (nyní na mateřské dovolené)

Eva Pížová vystudovala VoŠ zdravotní v Hradci Králové, obor zubní technik. Zkušenosti ve stomatologické praxi získala na klinice Dolident, kde asistovala MDDr. Tošovskému. Od roku 2019 působí v RB dentu jako asistentka MDDr. Hanuš Benkové.

Bc. Lucie Balogová

Bc. Lucie Balogová

Instrumentářka (nyní na mateřské dovolené)

Bc. Lucie Balogová po dokončení studia na SZŠ v Liberci pokračovala ve studiu na Technické
univerzitě v Liberci, obor všeobecná zdravotní sestra. Od září 2016 nastoupila do nově otevřené ordinace v RB dentu, kde pracovala jako asistentka MDDr. Sekyry.

Lenka Bartáková

Lenka Bartáková

Instrumentářka (nyní na mateřské dovolené)

Lenka Bartáková vystudovala SZŠ v Liberci, obor zdravotnický asistent. Do RB dentu nastoupila ihned po ukončení studia. Pro svůj zájem o chirurgii nastoupila a pracovala jako asistentka MUDr. Benka ve stomatochrurgické ambulanci.

Jana Králíková

Jana Králíková

Instrumentářka (nyní na mateřské dovolené)

Jana Králíková začala pracovat v RB dentu nejdříve jako brigádník při studiu na Technické
univerzitě v Liberci. Poté nastoupila jako asistentka MDDr. Sekyry.

„Svěřte péči o své zuby odborníkům z RB dent. Těšíme se na Vaši návštěvu.“ Za tým RB dentu MUDr. Richard Benko, vedoucí lékař

Poptat volný termín

Pokud potřebujete urgentní péči, volejte +420 603 579 191

12 + 15 =

Kudy k nám

Jsme jen malý kousek od centra Liberce

Hodnocení

Recenze na lekari-online.cz

Zobrazit profil MUDr. Richard Benko